Inlägg märkta ‘klimat’

Köttfria måndagar löser inga problem

21 november, 2011

”Köttfria måndagar är inte lösningen på klimatfrågan. Istället borde svenska bönder producera mer kött eftersom den är en av de mest klimatsmarta i världen, skriver Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.”
Skriver SvD igår

Man blir förvånad när man läser sådant då de allra flesta går i tron att ju mer vegetariskt  ju bättre är det på alla plan. Jag hoppas dock hon syftar på gräsbetes djur, där man ju föder upp dem rätt.  De skriver vidare:

”Med en växande befolkning globalt och en ökad konsumtion av kött är det viktigt att det kött som produceras ger minsta möjliga klimatavtryck. Då är det viktigt att komma ihåg att det är skillnad på kött och kött – produktion som bidrar till regnskogsskövling eller som på andra sätt är ohållbar är inte rätt väg. Men om debatten ensidigt handlar om att minska konsumtionen finns en uppenbar risk att det är det mest hållbart producerade, och därmed dyrare, köttet som väljs bort på grund av okunskap. Det är inte att göra klimatet en tjänst. ”

och

”Det är viktigt att inte titta på klimatfrågan isolerat utan se den i ett helhetsperspektiv. När det gäller till exempel köttets klimatutsläpp får man inte glömma bort att idisslarna (det vill säga korna) starkt bidrar till den biologiska mångfalden och kan produceras på marker där inget annat livsmedel kan odlas. En mycket viktig aspekt, som i debatten tenderar att glömmas bort.”

Det kött vi ska äta är gräsbetes och det både ur miljösynpunkt =jordens hälsa och vad gäller vår egen hälsa.